டைரி என்பது அழகியல் சார்ந்த விஷயமாகப் படுகிறது. எத்தனை வகையான டைரிகள். எப்போதும் அவைகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள மனது ஆசைப்படுகிறது. இளம் பிராயத்தில் டைரி கிடைக்கும் என்பதற்காக கம்பெனி ஆட்களாக நட்புப் பிடிப்பது. டைரி கைக்கு வந்தபின்தான் அதில் என்ன எழுதுவது என்பது ஒரு பிரச்சனை என்பது புரியும்! பல நேரங்களில் மிக விவரமாக பெயர் முகரி எழுதியதுடன் காரியம் முடிந்துவிடும். கிராமத்தில் பிறந்த நாள் குறித்து வைக்கும் பழக்கம் கூட கிடையாது. செலவுக்கணக்கு எழுதும் அளவிற்கு பணப்புழக்கம் அப்போது கிடையாது (இப்போது என்ன வாழ்கிறது ?) எனவே அசடு வழிந்து வாங்கிய டைரியெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் "காத்துக்கிடக்குதண்ணே வேரில் பழுத்த பலா" என்று கைபடாமல் கிடக்கும்.

0 பின்னூட்டங்கள்: