கருவறை வாசனை!


நாம் வளர்ந்த இடம் மாசுபட்டு வருகிறது, நாம் அருந்திய பால் அசுத்தமாகி வருகிறது. கடந்த 15 வருடங்களாக தொழிற்சாலை மாசு பற்றி ஆய்வு செய்து வருகிறேன். எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துவரும் இச்சூழல் மாசு தாயின் கருவறைக்கும், தாய்ப்பாலுக்கும் குடி போய் விட்டது. சமீபத்தில் நான் ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் வேதிமம் கடந்த 30 வருடங்களில் மட, மடவென தாய்ப்பாலில் கூடிவிட்டதை எதிர்த்து அமெரிக்காவில் புரட்சிகரமாகப் பெண்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர். வாழ்ந்த கருவறையான தாயின் உடலிலும், வாழும் கருவறையான பூமியிலும் மாசு புகுந்துவிட்டது! கருவறை வாசனையில் கலப்பு இருக்கிறது நண்பர்களே!

0 பின்னூட்டங்கள்: