வியட்நாமிய நினைவுகள் 001


வியட்நாம் பெண்கள் அழகு. சில உதாரணங்கள் கீழே! ஆனால் ஒரு நாட்டில் எல்லோரும் அழகாக இருந்து விட்டால் அடுத்த நாட்டுக்காரன் போரெடுத்து கடத்திக்கொண்டு போய் விடுவான். அதனால் பலர் சுமார் இல்லை படு சுமார் இல்லை நமது பரிணாமத் தொடர்பை நினைவு படுத்தும் மாதிரி...

மேகாலயப் பெண்களை நினைவு படுத்தும் ஒரு பெண்ணிடம் நீ அழகி என்று சொல்லி விட்டேன். பாவம்! அவள் "நான் கூடவா?" என்றாள்! ஆம்! என்றேன்! "ஏன் இதை 20 வருடத்திற்கு முன் சொல்லியிருக்கக்கூடாது" என்றாள். "ஏன்?" என்றேன். கல்யாணமாகிவிட்டது என்றாள் வருத்தத்துடன் :-)

0 பின்னூட்டங்கள்: