மொத்தம் 9 பேர் தேர்வில் இதுவரைக் கலந்து கொண்டுள்ளீர்கள். இது நான் எதிர்பார்த்தைவிட அதிகம். So no complaints :-) உங்கள் தேர்வு அதிக நம்பிக்கையுடன் கவிதையை அனுப்ப உதவும்.

எனக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி. கவிஞன் அடிப்படையில் பூப்போன்ற மனமுடையவன். எனக்கு எப்படி நன்றி சொல்வது என்று தெரியவில்லை. அடுத்த வாரக் கடைசியில் அனுப்ப உள்ளேன். கலந்து கொள்ளாதவர்கள் கலந்து கொள்ள கொஞ்சம் அவகாசமுள்ளது. நன்றி.

உங்களுக்கு இன்னொரு மலர், வியட்நாம் புத்தர் ஆலயக் குளத்திலிருந்து.....

0 பின்னூட்டங்கள்: