மீண்டும் கொரியா!

கடந்த சில நாட்களாக பல முக்கிய கொரியத் தொழிற்சாலைகளையும், கலாச்சாரம் நிரம்பிய இடங்களையும் காணும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அப்போது எடுத்த படங்களை ஒரு தொகுப்பாக கீழ்காணும் புகைத்தலத்தில் வைத்துள்ளேன். பார்த்து அனுபவியுங்கள்.

http://www.albumtown.com/showalbum.php?uuid=587&aid=834

0 பின்னூட்டங்கள்: