ஒரு உதவி நண்பர்களே!

என் மீதும் என் கவிதை மீதும் அபிமானம் கொண்டுள்ள உங்களில் சிலர் ஒரு தேர்விற்கு உதவ வேண்டும். ஆகச் சிறந்த கவிதைகள் என்று ஐந்து கவிதைகளைத் தாருங்கள் என்று புதுவைப் பல்கலைக் கழகம் கேட்டுள்ளது. ரொம்பக் கஷ்டப்பட்டு 15 கவிதைகளை கீழ்க்காணும் முகவரியில் இட்டுள்ளேன். அதில் உங்கள் சாய்ஸ் என்று எந்த 5 கவிதைகளைத் தேர்வு செய்வீர்கள் என்று எனக்குச் சொன்னால் போதும். உங்கள் சிரமத்தைக் குறைக்க இரண்டு ஓட்டெடுப்புப் பொறிகளை வைத்துள்ளேன். அதில் உங்கள் சாய்ஸ் (சொய்ஸ்) என்று ஐந்து கவிதைக்கு ஓட்டுப் போடுங்கள். ஓட்டெடுப்பு முடியும் போது விழுக்காடு கொண்டு 5 கவிதைகளைப் பொறுக்கிக் கொள்கிறேன்.

உடனே ஓட்டுப்போட்டு உதவ வேண்டும். இதுவொரு அவசரகால உதவி. என் கவிதைகளில் பரிட்சயமிருந்து வேறு கவிதைகளைப் பரிந்துரைக்க விரும்பினால் தனி அஞ்சலில் அக்கவிதையை அனுப்பவும்.

கவிதைத்தேர்வு வலைப்பூ!

http://people.freenet.de/bliss/ponpoems.html

உங்கள் உதவிக்கு என் மலர்ப்பரிசு இதோ:


0 பின்னூட்டங்கள்: