வலைப்பூ வாசம்!

மதுரைக்காரர்களுக்கு கள்ளழகர் தனது யதாஸ்தானத்தைவிட்டு மதுரைவரை வந்து ஆற்றில் இறங்கித்திரும்பும் நிகழ்வு முக்கிதமானவொன்று. பெருமாள் சாவகாசமாக புறப்பட்டு வழியெங்குமுள்ள மண்டகப்படிகளில் தங்கி உபசாரங்களை ஏற்றுக் கொண்டு மதுரைக்கு வருவார். இப்படி பெருமாள் புறப்பட்டுப் போய்விட்டால் உள்ளூர்காரர்கள் என்ன செய்வார்கள் பெருமாள் இல்லாமல். ஒரு நெடியும் உனைப்பிரியேன் என்று இருப்பதுதானெ பக்தன் நிலை! இதற்காகத்தான் அந்தக்காலத்தில் மூலவர், உற்சவர் என்று இரண்டு வைத்தார்கள். உற்சவர் கிளம்பிப்போய்விட்டாலும் மூலவரை எப்போதும் போய் நாம் சேவிக்கமுடியும். இந்தத்தலைப்பில் சொல்ல நிறையக்கதைகள் உள்ளன. அது பின்.

என் மடலை விட்டு நான் வலைப்பூ வாசம் பார்க்கப்போனவுடன் என் மடல் வாசகர்கள் என்ன இடுகையே இல்லை என்று கேட்கத் தொடங்கிவிட்டனர்? உற்சவர் இல்லையெனினும் மூலவர் நித்ய பாராயணம் நிற்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள்.நியாயம்தானே!

0 பின்னூட்டங்கள்: