நண்பர், கவிஞர் மனுஷ்யபுத்திரனுக்கு சன்ஸ்கிருதி பிரதிஷ்டான் விருது கிடைத்திருக்கிறது. சன்ஸ்கிருதி என்றால் 'the process of cultivating' என்று பொருள். பிரதிஷ்டானம் என்றால் அறக்கட்டளை/நிறுவனம் என்று பொருள். இது இளம் கலைஞர்களை இனம் கண்டு ஊக்குவிக்கும் விருது. முன்பு ஜெயமோகனுக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. இவ்வருடம் மனுஷ்யபுத்திரனுக்குக் கிடைத்துள்ளது.மனுஷ்யபுத்திரன் மென்மேலும் சிறப்புற்று வளர எம் வாழ்த்துக்கள்.

0 பின்னூட்டங்கள்: