கீத கோவிந்தம்

அன்புள்ள நண்பர்களே:

கீத கோவிந்தம் என்றொரு நவீன பக்தி இலக்கியக் கவிதையை சந்த வசந்த மடலாடற்குழுவில் இட்டேன். அதன் முதற்படிவம் கீழே.

இக்கவிதையின் கருக்கலையாமல் உருவேற்றி மெட்டமைத்து பாடியிருக்கிறார் கானடா ஆர்.எஸ்.மணி அவர்கள். அப்பாடல் வரிகளும் பாடலுக்கான சுட்டியும் கீழே.

கலை, புகழ் கண்ணன் தாள். வாழ்க.


கீத கோவிந்தம்

காத்திருப்பது
வழக்கமாகிவிட்டது.
உன்
தூரத்து மணியோசை
தினம் தினம் ஒலிக்காதா
என்று - காத்திருப்பது...

செம்பவள நடுவே கோர்த்து
வைத்த கருமுத்துப்போல்
செம்மாலைச்சுடரில்
தனித்து நிற்கும் நின் கருமை

கழுத்து மணியோசைக்குக்
காத்திருக்கும் கொட்டில் கன்று
கண்ணன் வரும் ஓசையென
காத்திருப்பேன் நினை
நினைந்து - காத்திருப்பது...


http://www.rsmani.com/gita_govindam


கீத கோவிந்தம்

காத்திருப்பேன் உனக்காக - கண்ணா
காத்திருப்பேன் உனக்காக

தூரத்து மணியோசை
ஒலித்திடும் போதெல்லாம்
நீ வருவாய் என்று
நான் அறிவேன் அதனால்
தினம் தினம் மணியோசை
கேட்டிட மனம் நாடி
வீற்றிருப்பேன் வாயில் முன்னே - கண்ணா
(காத்திருப்பேன்)

செம்பவள மாலையிலே
வைத்த கருமுத்தினைப் போல்
செம்மை நிற மாலை நேரம்
உன்னுருவம் தோன்றும் வரை
தாயினது கழுத்தினிலே
ஆடும் மணியோசை கேட்க
கொட்டிலிலே துடிக்கும்
சின்னஞ் சிறு கன்றினைப் போல்
(காத்திருப்பேன்)

0 பின்னூட்டங்கள்: