கடவுளாய் நானிருந்தால்!

முனைவர் எல்லே.சுவாமிநாதன் தலைமையேற்று நடத்தும் 14 வது சந்தவசந்த கவி விழாவி
ல் "கடவுளாய் நானிருந்தால்" என்னும் தலைப்பில் என் கவிதை அரங்கேறிவிட்டது. வாசி
க்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு சுட்டி கீழே:


http://groups.yahoo.com/group/santhavasantham/message/9466

0 பின்னூட்டங்கள்: