அங்கோர்வாட் பயணக்குறிப்பு 03


Adiseshan or vasuki the deva sarpam is seen every where in Cambodia. The Hindu mythology is an integral part of Cambodian life.கம்போடியாவும் ஒருவகையில் 'திரு அனந்த புரமே' அனந்தன் என்பது ஆதிசேஷனுக்குப் பெயர். அந்த நாடு முழுவதும் ஆதிசேஷனும், கருடாழ்வாரும் பிரசித்தம்.
Photo by N.Kannan

0 பின்னூட்டங்கள்: