அங்கோர்வாட் பயணக்குறிப்பு 05


Inspite of a beautiful country side people prefer to float! May be recollecting old memories of the womb!

கர்பவாசத்தின் நினைவுகள் அழிவதில்லை போலும். கரை இருந்தும் நதியில் மிதக்கும் மக்கள்!
Photo by N.Kannan

0 பின்னூட்டங்கள்: