தஞ்சைக்கு சவால் விடும் கோயில் - அங்கோர்வாட்-09


Suppose to be the biggest Hindu temple in the world. A portion from the west side complex.
Photo by N.Kannan

this is an audio post - click to play

1 பின்னூட்டங்கள்:

ஜோ / Joe 2/16/2005 06:44:00 PM

2 வருடங்களுக்கு முன்னர் நானும் அங்கோர் வாட் சென்றிருக்கிறேன் .நம் கலையின் பிரதிபலிப்புகளை கம்போடிய மண்ணில் காண்பதற்கு பெருமையாக இருந்தது.