அங்கோர்வாட் 15 - கருட சேவை!


Garuda sevai
Photo by N.Kannan
பெரியதிருவடி என அழைக்கப்படும் கருடன், சிறிய திருவடி என அழைக்கபடும் அனுமன், ஆதிசேஷன் என அழைக்கப்படும் தேவ சர்பம் இவை கம்போடியக் கோயில் அனைத்திலுமுண்டு.

0 பின்னூட்டங்கள்: