அங்கோர்வாட் 16 - பாற்கடல் கடைதல்!


Churning of pARkadal
Photo by N.Kannan
"வாசுகியை நாணாக்கி கடல் வயிறு கலக்கினையே!" என சிலப்பதிகாரம் பேசும் காட்சி மிகப்பிரம்மாண்டமாக இந்தியாவில் எங்கும் காணமுடியாத வகையில் அங்கோர்வாட்டில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது!

0 பின்னூட்டங்கள்: