அங்கோர்வாட் 20


Cambodia from above (see the huge River below)
Photo by N.Kannan
வானத்திலிருந்து கம்போடியாவை படமெடுக்க ஒரே போட்டி. பக்கத்தில் ஒரு பிரெஞ்சுக்கு கிழவி என்னைப் படுத்திவிட்டாள்!

0 பின்னூட்டங்கள்: