உயிர் மெய்யில் ஏறும் பொட்டு!


Tamil in 'in-flight' magazine. Great! but..what an awful font? Hello Muthu! do you hear me?


என்ன சார் இது? முத்து நெடுமாறன் உள்ள ஊரில் இப்படியொரு தமிழ் வார்ப்பா?


Photo by N.Kannan

0 பின்னூட்டங்கள்: