கடலிலிருந்து மீட்ட நிலங்களில் வான்முட்டும் கட்டிடங்கள்


The ever charming Singapore.
Photo by N.Kannan
அடுத்த முறையாவது 'உலகம் சுற்றும் வாலிபனில்' எம்.ஜி.ஆர் பால் வாங்கி சாப்பிட்ட அந்த உயர் கட்டிடத்திற்கு போக வேண்டும் (ஐயாவுக்கு என்ன வேணும்? பியர், விஸ்கி? இல்லப்பா! ஒரு கப் பால் கொடு!)

0 பின்னூட்டங்கள்: