ஒழுக்கம் மேன்மை தரும்!

இப்படியொரு தலைப்பில் முனைவர் வாசுதேவன் அவர்கள் இ-சுவடி குழாமில் ஒரு கட்டுரை வடித்துள்ளார். ஆர்வமுள்ளவர்கள் படித்து இன்புருக! இது தஸ்கி 1.7 குறீயீட்டில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

0 பின்னூட்டங்கள்: