உறங்கிடில் அழியாது

ஒரு நாள்
ஒரு பொழுது
விழித்திருக்கும் போதே
பார்க்கக் கூடியதாய்
இருந்தது.
உனக்கும் எனக்குமுள்ள உறவு
தினம் சுரக்கும் பசுவிற்கும்
வனம் திரியும் விலங்கிற்கும்
வான் தவழும் புள்ளிற்கும்
வா வென அழைத்தால்
வாலாட்டும் நாய்க்கும்
பூனைக்கும்..
கருப்பிற்கும்
வெளிப்பிற்கும்
மேலுக்கும்
கீழுக்கும்
விளிம்பிற்கும்
நடுவிற்கும்
உள்ளுக்கும்
புறத்திற்கும்
விழித்துக்
கொண்டிருக்கும் போதே
பார்க்கக் கூடியதாய்
இருந்தது.
இனி இது
உறங்கிடில்
அழியாது.


வெளிச்சம் மங்குமுன் சொல்லிக்கொள்ளலாமென்று தோன்றுகிறது :-) இங்குள்ள பலருக்கு என் எழுத்து புதியது என்று எண்ணுகிறேன். இருக்கின்ற சில நாளில் எனது கவிதைகள் பற்றிய கவிதா அலசல் செய்தால் என்ன? உங்களுக்காக ஒரு தொகுப்பு கீழ்காணும் வலைத்தளத்தில் வைத்துள்ளேன். உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து பின்னால் அத்தளத்தில் போடுகிறேன். இதோ சொடுக்க வேண்டிய சுட்டி:

உறங்கிடில் அழியாது கவிதைத்தொகுப்பு.

0 பின்னூட்டங்கள்: