அனைத்துப் பாதைகளும் அவளிடமிருந்து....

மனது, உள்ளம் அரிசி உலை மாதிரி எப்போதும் கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது!. அது சில நேரங்களில் தானாகவே அமைதியாக இருக்கிறது. அந்த நேரங்களில் காலைப் பொழுது (வைகறை) மிக முக்கியம். நெஞ்சு அடங்கியிருக்கும் காலங்களில் சில பிரார்த்தனைகளை உள்ளே போட்டு நாளைத் தொடங்கலாம்.

ஜெயஸ்ரீ அரவிந்த் அவர்களின் இனிய குரலில் உத்பவா ஒரு
பிரார்த்தனாவளி (நித்ய பிரார்த்தனைகள்) அளித்துள்ளது. மிக இனிமையாக உள்ளது. வழக்கத்திற்கு மாறாக பிரார்த்தனை பெரிய தாயாருடன் ஆரம்பிக்கிறது.

கேட்டுப் பாருங்கள். அமைதியான சூழலில் கேளுங்கள். அதிகாலையில் கேளுங்கள். கூச்சலின் கூச்சலாக, பஜனையின் பஜனையாக (ஐயப்பா சீசன் இல்லாமல்), ஸ்லோகக் கூச்சலின் கூச்சலாக (ரங்கநாதன் தெருவிலோ, அடுத்த வீட்டுப் பெரிய மாமி உச்ச குரலில் பாடும் சமயங்களோ) இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் :-)

0 பின்னூட்டங்கள்: