இருள் முயக்கு

நண்பர்களே:


குரல் அஞ்சல் மூலம் கவிஞர் திருலோகு சீதாராம் அவர்களின் 'இருள் முயக்கு' எனும் கவிதையை ஸ்ரீரங்கம் மோகன ரங்கன் அவர்கள் முதுசொம் வலைப்பதிவில் வழங்கியிருக்கிறார்.


கவிதை கேட்க!


பாரதியின் கவிதைகள் அனைத்தையும் பட்டி தொட்டிகளிலெல்லாம் கீதமிசைத்தவர் கவிஞர் சீதாராம். அவருடன் பழகும் வாய்ப்புப் பெற்ற மோகனரங்கன் அவர் பாணியில் தன் வெங்கலக்குரலில் இக்கவிதையை வாசிக்கிறார். கேட்டு மகிழுங்கள்.

0 பின்னூட்டங்கள்: