கொரியாவில் இளவேனில் காட்சிகள்தூரத்து மணியோசை (ஒலிப்பத்தி 4)

ஒலிக்கோப்பு: தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி

தூரத்து மணியோசை என்ற தலைப்பில் 2006 ஏப்ரல் மூன்றாவது வாரத்தில் ஒýப்பத்தி தொடங்கிய நா.கண்ணன், தெற்காசிய நாடான கொரியாவில் வசிக்கிறார். படைப்பூக்கமும் சிந்தனைத் திறமும் மிக்க அவர், கொரியாவின் பல காட்சிகளை நமக்குத் தொடர்ந்து அளித்து வருகிறார். கொரியாவையும் இந்தியாவையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, சிறந்த அனுபவங்களைப் பதிவு செய்து வருகிறார்.

இந்தப் பதிவில் கொரியாவில் பருவ காலங்கள் எப்படி உள்ளன? நில அமைப்பு எப்படி உள்ளது? அங்கு விவசாயம் எப்படி உள்ளது?, கொரிய இளைஞர்கள், விவசாயத்தில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்களா? கொரிய விவசாயிகளுக்குத் திருமணத்திற்குப் பெண்கள் கிடைக்காதது ஏன்? கீழை நாட்டுப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொள்ளும் கொரிய இளைஞருக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு உரிய சமூக மதிப்பு இல்லாதது ஏன்?... எனப் பலவற்றைப் பற்றியும் நம்முடன் உரையாடுகிறார். கொரியாவில் நா.கண்ணன், நிலத்தில் இறங்கி விவசாயம் புரிந்த கதை சுவாரசியமானது.

ஜப்பானியரைத் திருமணம் புரிந்துகொள்ளும் இலங்கைப் பெண்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகள், ஜப்பானில் படும் பாடு பற்றியும் கண்ணன் விவரிக்கிறார். அவர் ஜப்பானில் சிறிது காலம் வாழ்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வித்தியாசமான பின்னணி இசையுடன் கூடிய இந்த உரையைக் கேட்டு மகிழுங்கள்:

Sify.com

0 பின்னூட்டங்கள்: