கூகுளுடன் கைகோர்த்து...

இந்த புழக்கடை சினிமா (வீட்டு வீடியோ) என்பது சுவாரசியமான விஷயம். தமிழர்கள் எடுக்கும் ஹோம் வீடீயோவெல்லாம் 'முதுசொம்' தளத்தில் சேர்க்க வேண்டுமென்று பல காலமாக கேட்டு வருகிறேன். ஒருவர் கூட இதுவரை அனுப்பி வைத்ததில்லை. ஆனால் என் ஆசையை கூகுள் நிறைவேற்றி வருவது கண்டு மகிழ்ச்சி. இணையத்தில் எந்த விஷயம் எங்கிருந்தால் என்ன? தொடர்பு முகவரி இருக்கும் வரை எல்லாம் நம் 'ஆறாம்திணையே'! இதோ என் பங்கிற்கு கூகுளுடன் சேர்ந்து....

0 பின்னூட்டங்கள்: