அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததோ குசேலா?

உயர்ந்த மனிதன் படத்தில் சிவாஜியும், மேஜர் சுந்தரராஜனும் சேர்ந்து பாடுவதுபோல் வரும் 'அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே! நண்பனே!' என்ற பாடல் எல்லொருக்கும் நினைவில் இருக்கும். அதுபோல், கண்ணன், குசேலனிடம் பாடுவதாக ஒரு கீர்த்தனை உண்டு என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம்!

ஸ்ரீரங்கம் மோகனரங்கன் 1907-ல் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஒரு நூலிலிருந்து இப்பாடலைக் கண்டு எடுத்து முதுசொம் வலைப்பதிவில் இட்டுள்ளார்.

முதுசொம் வலைப்பதிவு

என்னுடைய ஆசையெல்லாம், நன்றாக பாடக்கூடியவர்கள் சென்னையில் இருந்தால், இப்பாடல்களை இசைத்துத் தரலாமே! அவர்களுக்கு வேண்டிய கவன ஈர்ப்பை உலக அளவில் தமிழ்மரபு அறக்கட்டளை பெற்றுத்தரும். அதே நேரத்தில் இம்மாதிரி பழைய தமிழ் கீர்த்தனங்கள் அழிவுறாமல் காப்பாறிய மாதிரியும் ஆகும். Any taker?

0 பின்னூட்டங்கள்: