கரடித் தாதிஇவர் போன பிறவியில் கரடியாக இருந்திருப்பாரா? இல்லை,
கரடி மனிதராக இருந்திருக்குமா? :-)

0 பின்னூட்டங்கள்: