இயற்கைப் பாதுகாப்பு

இன்றைய படோடபமான மனித வாழ்வு காடுகளிலிருந்துதான் தோன்றியிருக்கிறது. காடுகளைப் பாதுகாப்பது இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது என்றாகிறது. இறைவன் 'புவன சுந்தரனாக' பார்க்கப்படும் போது, இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பது அவனை பூஜிப்பதற்கு ஒப்பாகும். சமீபத்தில் பிராசில் நாடு ஏறக்குறைய கேரள மாநில அளவுள்ள அமேசான் பகுதியை 'பாதுகாக்கப்பட்ட இடம்' என அறிவித்து இருப்பது என்னைப் போன்ற இயற்கை விரும்பிகளுக்கு தேன் வந்து காதில் பாய்ந்தது போலுள்ளது.மேற்கொண்டு செய்திகள் இங்கே!
படத்தொகுப்பு இங்கே

இந்தியா தன்னளவில் இயற்கையைப் பாதுகாத்து வந்தாலும், அரசின் முயற்சிகள் காணாது. தன்னார்வக் குழுக்கள் இயற்கைப் பாதுகாப்பில் இறங்க வேண்டும். இதுவரை வந்த தேர்தல் அறிக்கைகளில் ஒன்றில் கூட சூழல் பற்றிய அக்கறை இல்லை. நம் அரசியல்வாதிகள் காசைச் சுருட்டி என்ன பயன்? காசை வைத்து இயற்கையை மீண்டும் பெறமுடியாது. அழிந்தது அழிந்ததுதான். காடுகள் உலகின் சுவாசப்பை. அது அழிந்தால் உலகம் மூச்சு முட்டி செத்துப் போகும்!

எனவே எல்லோரும் இயற்கைப் பாதுகாப்பிற்கு நம்மால் இயன்றதைச் செய்வோம்.

0 பின்னூட்டங்கள்: