உள்ளது உள்ளபடி - பாயிரம் முதல் குறள்

வள்ளுவர் அந்தக் காலத்து ஆசாமி. சிலபேர் கிறிஸ்துவுக்கு முந்திங்கறாங்க. சிலபேர் பிந்திங்கறாங்க. எப்படினாலும் 21ம் நூற்றாண்டுத் தமிழனுக்கு அவர் அந்தக் காலத்து ஆசாமி. அந்தக் காலத்திலே என்ன வழக்கோ, என்ன நீதியோ அதை அழகாகக் கவித்துவத்துடன் எழுதி வைத்தார். எனவே அவரது குறளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் அக்கால வழக்குகள் அறிந்த பெரியோர் சொல் கேட்க வேண்டும்.

முதல் குறள் பற்றிய ஒரு ஆச்சர்யமான விளக்கம் கேட்க நேர்ந்தது. பரனூர் அண்ணா என்று அறியப்படும் ஸ்ரீகிருஷ்ணப் பிரேமி அவர்களின் உரை. ஓம்காரம் என்றால் என்னவென்று விளக்கும் போது முதலில் வரும் உயிரெழுத்து பற்றித் தொடங்கி வள்ளுவரை உதாரணம் காட்டுகிறார். பகவத் கீதை, உபநிஷத்து, வேதம் இவைகளை மேற்கோள் காட்டுகிறார். வைணவ உரைகள் எல்லாமே மிக விரிவாக, ஆதாரபூர்வமாக இருக்கும்.ஓம்காரம் என்பதை மாதக் கணக்கில் பேசமுடியும் என்று ஒரு இடத்தில் கூறுகிறார். சரி, குறள், பின் உரை.

1.1 பாயிரவியல்
1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு. 1

this is an audio post - click to play


அ என்றால் விஷ்ணு என்பது தொன்மையான இந்திய வழக்கு. அதை 'அபிதான கோஷம்' எனும் பழைய அகராதி விளக்குகிறது. முன்பு படிக்கப்போகும் குழந்தைக்கு தந்தை அரிசுவடி பரப்பிய நெல்லில் எழுதிக் காட்டுவார். அரி + சுவடி = அரிச்சுவடி. அரியை அறியும் கல்வியே கல்வி (அறிவின் பயனே அரி ஏறே! - நம்மாழ்வார்). வேத பாராயணம் 'ஹரி ஓம்!' என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது. 'மாயோன் மேவ காடுற உலகம்' என்று இதே போல் சிறப்பித்து முதலில் சொல்கிறார் தொல்காப்பியர்.

எல்லாவற்றையும் மீண்டுமொருமுறை கற்க வேண்டிய சூழலில் நாம் ;-)


0 பின்னூட்டங்கள்: