துடிப்பான முதுமை


சீன விமானத்தில் பறந்த போது கிடைத்த செய்தித்தாளில் 106 வயதுடைய சீன முதியவர் மக்கள் வியக்க குங்பூ செய்து காட்டியிருக்கிறார். பெய்ஜிங் சென்ற போதும் 80 வயதிற்கும் மேலான முதியவர்கள் பூங்காவில் 'தாய்ச்சி' பயிற்சி அல்லது எளிய நடனங்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்ததைக் கண்ணுற்றேன். இவர்கள் விவசாயிகளோ, கிராமத்து சனங்களோ அல்ல. நகரத்துவாசிகள். ஆனால் இந்திய/தமிழக மத்திமர் குடும்பங்களில் 50 வயது தாண்டிவிட்டாலே குடும்பத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் பயனில்லை என்பது போன்றதொரு மனோநிலை! இது மாற வேண்டும். வயதானோர் ஆரோக்கியமாக சாகும்வரை இருக்க வேண்டும். தங்களால் இயன்ற குடும்ப, சமூக சேவைகள் செய்து கொண்டு வாழ வேண்டும். இல்லையெனில் "நூறாண்டு காலம் வாழ்க!" என்று வாழ்த்துவதில் அர்த்தமில்லை!

0 பின்னூட்டங்கள்: