உடல் இளைக்க எளிய வழி!

"ஐ லவ் யூ" சொல்லாதவரை விடமாட்டார்கள் போலிருக்கிறது! வாழ்க!!

February, 2007

Just what you ever wanted to know about "Kissing", just in time for Valentine's Day!

Kiss & Tell...
- You burn 26 calories in a one-minute kiss.
- The average person spends two weeks of their life kissing.
- Eskimos, Polynesians and Malaysians rub noses instead of kissing.
- Victorian etiquette required a man to kiss the back of a ladies hand.
- In Ireland, you will have good luck if you kiss the Blarney Stone.
- The scientific name for kissing is philematology.
- Longest movie kiss - 3 minutes and 5 seconds between Jane Wyman and Regis Tommey in, "You're in the Army Now" (1941).


 "FREE" VIRTUAL CARD
Love, Love, Love

Valentine Cards absolutely FREE!

Send it now!

2 பின்னூட்டங்கள்:

சேதுக்கரசி 2/18/2007 11:25:00 AM

:-)

//philematology//

osculation என்று நினைத்தேன்?

நா.கண்ணன் 2/18/2007 11:29:00 AM

இளையர்களெல்லாம் டிரிம்மாகவும், வயது ஆக, ஆக குண்டாகவும் மாறும் காரணம் இப்போது புரிகிறதா? :-))