இக்குப்பை (இலத்திரன் குப்பை)

Spam - Monty Python's Flying Circus


தமிழில் இப்படியொரு ஓரங்க நாடகம் தயாரிக்க முடியுமா? சுவையாக இருக்கும். சல்லடை, தானொழிப்பு குப்பை சுத்தி இல்லையெனில் நமது தபால் பெட்டி ஊதிப் பெருகி ஊரை விழுங்கிவிடும்!!

0 பின்னூட்டங்கள்: