மஞ்சள் கடல் ஆய்வு


மஞ்சள் கடல் என்பது சீனாவிற்கும், கொரியாவிற்கும் மத்தியில் இருக்கிறது. இரண்டுமே அதிவேகமாக வளரும் நாடுகள். எனவே இக்கடலுக்கான சூழல் பிரச்சனைகள் பொது. இது குறித்த எங்கள் ஆய்வு பற்றி செய்தித் துணுக்கொன்று கிடைத்தது. சும்மாப் பகிர்ந்து கொண்டேன். இது கொரிய மொழியில் உள்ளது. ஆங்கில துணைத்தலைப்பு இல்லை, மன்னிக்க. படம் பார்த்து கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்வேன். இதில் காட்டப்படும் கப்பல்கள் எங்கள் ஆய்வக ஊர்திகள், எனவெ சகா வொன் ஜூன் ஷிம் பேசுகிறார். அதில் ஒரு ஷாட்டில் கப்பல் வழியாக எங்கள் ஆய்வகம் காட்டப்படும் (சூப்பர் ஆங்கிள்).

0 பின்னூட்டங்கள்: