எல்லாரும் ஜோரா கைதட்டுங்க!


"In the celebrity world, there are beauties -- and then there are world-class beauties, whose charisma and grace hail from, and touch, the four corners of the earth. In keeping with this year's Oscars featuring the most internationally represented group of nominees, let us celebrate these amazing women, whose fans and admirers cross every stretch of the globe. They range from India's Aishwarya Rai and America's amazing Beyoncé to Spain's Penélope Cruz and Malaysia's Michelle Yeoh. It doesn't hurt that the camera loves them, too. (Full story)

சினிமா பற்றி நிறையப் பேசலாம். இன்றைய கேளிக்கை உலகில் இந்தியாவின் இருப்பிடம் நிரந்தரமாகிவிட்டது. ஒரு அரை நூற்றாண்டு முன் "பல்லக்கு தூக்கிகளாக" இருந்த ஒரு இனம் இன்று 'உலகப் பிரபலம்' என்று மாறியிருப்பது உலகப் பார்வை மாறிவிட்டதாலா? இல்லை, இந்தியர்கள் தம் திறம் உலகறிய வேண்டுமென உழைப்பதாலா?

0 பின்னூட்டங்கள்: