அக்லொகோ!! (அக்கோளக்கூட்டு)


Get Paid to Search the Web - Bill Gatesஇது என்ன கொக்கோ?

இல்லை இது என்ன அல்வா?

இது வேலை செய்யும் போல் தோன்றுகிறது!

இணைய உலகை உருவாக்குபவர் நாம், அதாவது நாம் இல்லையெனில் இணையம் இல்லை என்று சொல்ல வருகிறேன். நம் கவனத்திற்கு இங்கு விலை இருக்கிறது. அத்தனை விளம்பரதாரரும் நுகர்வோரை நோக்கியே காத்திருக்கின்றனர். அப்படியெனில் நம்மை வைத்துத்தான் அவர்கள் லாபம். ஆனால் நமக்கு பட்டை நாமம்! இது கொஞ்சம் மாறி வருகிறது. ஒரு பொது உடமைப் பகிர்வு உருவாகிவருகிறது. நாமே ஒரு சந்தையை உருவாக்கி வரும் லாபத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டால் என்ன? ஒருவகையில் இணையத்தை நாம் சொந்தம் கொள்வோம். அது ஈட்டும் லாபத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வோம். கீழே விளக்கம் இருக்கிறது. இதுவொரு Cooperative Society போல்.

இது வேலை செய்யும் என்று தோன்றுகிறது. உருப்பினராகி முயன்று பாருங்களேன். கைச் செலவு ஒன்றுமில்லை. ஆனால் வருமானமுண்டு.

பிறகென்ன? இதோ இங்கே தட்டி சோதனை செய்து கொள்க!

______பிற்சேர்க்கை____________

அலை உருவாகும் போதே அறிந்து கொள்ளுதல் நலம். இணைய அரங்கில் ஒரு புதிய அலை உருவாகிவருகிறது.

கூகுள் உருவான போது அதை உருவாக்குவதில் நம்மில் எத்தனை பேர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றோம். இன்று கூகுள் ஒரு கோடி டாலர் நிறுவனம். யூடியூப் (YouTube) ஆரம்பித்த போது யாரறிந்தார் அதுவும் கிளை விட்டு ஒரு மில்லியன் டாலர் நிறுவனமாகுமென்று. இவைகளை வளர்த்தவர், வளர்த்து வருபவர் நீங்களும், நானும். ஆயினும் ஆதயத்தில் நமக்கு எந்தப் பங்குமில்லை.

காலம் மாறி வருகிறது!

இதே கேள்வியைக் கேட்டு ஆரம்பித்திருக்கும் ஒரு உலக பொருளாதார இயக்கம் அக்கோளக்கூட்டு (Agloco). A Global Community என்பதிலிருந்து இக்குறிச்சொல் பிறக்கிறது. இக்கருத்து அதற்குள் இணையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பில் கேட்ஸ்லிருந்து, சாடு ஹர்லி வரை இதுவே இணைய வளர்ச்சியின் அடுத்த மைல் கல் என்று சொல்லுகின்றனர்.

இது ஆலமாக வளரும் முன் அதை வளர்ப்பவரை அறிந்து கொள்ள இப்போது உருப்பினர் இயக்கம் தொடங்கிவிட்டது. நீங்கள் உருப்பினாராக இங்கே தட்டவும்.

ஒரு பைசாச் செலவு கிடையாது. பில் கேட்ஸ் சொல்வது போல் இணையத்தில் நாம் உலாவுவதே நமக்கு பண ஈட்டைத்தரும். இது என்ன பொருளாதாரமென்று கேட்காதீர்கள். சென்று, வாசித்து அறியுங்கள்.

நாம் இணையத்தில் எங்கு செல்கிறோம், நமது ஆசைகள் என்ன, நமது இணைய வியாபாரச் சுவடு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளும் போது இணையப் பொருளாதாரம் வளர்கிறது. நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இத்தகவல் நம் கணியிலிருந்து வெளியே போய்க்கொண்டிருக்கிறது. கூகுள், யாகூ டூல்பார் (tool bar), பிறகென்ன செய்கிறது? இதையே ஒரு வியாபார யுத்தியாக அக்கோளக்கூட்டுப் பயன்படுத்தப் போகிறது. இதில் உருப்பினர் ஆகும் எல்லோரும் இந்தக் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள். இதன் வளர்ச்சி நம் லாபம்.

இது சாத்தியப்படக்கூடியதே!

நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வலைக்கரு. நம்மிலிருந்து வலை விரிகிறது. இதோ என் வலையின் நுனி. இதைப் பிடித்துக் கொண்டு உங்கள் வலையைப் பின்னுங்கள்.

_________________________________

AGLOCO’s story is simple:

Do you realize how valuable you are? Advertisers, search providers and online retailers are paying billions to reach you while you surf. How much of that money are you making? NONE!
AGLOCO thinks you deserve a piece of the action.

AGLOCO collects money from those companies on behalf of its members. (For example, Google currently pays AOL 10 cents for every Google search by an AOL user. And Google still has enough profit to pay $1.6 billion dollars for YouTube, an 18-month old site full of content that YouTube’s users did not get paid for!

AGLOCO will work to get its Members their share of this and more.

AGLOCO is building a new form of online community that they call an Economic Network. They are not only paying Members their fair share, but they’re building a community that will generate the kind of fortune that YouTube made. But instead of that wealth making only a few people rich, the entire community will get its share.

What's the catch? No catch - no spyware, no pop-ups and no spam - membership and software are free and AGLOCO is 100% member owned. Privacy is a core value and AGLOCO never sells or rents member information.

So do both of us a favor: Sign up for AGLOCO right now!


Further readings:

AGLOCO fulfills Bill Gates idea!

YouTube Founder Chad Hurley Says AGLOCO Wins

Bill Gates thinks Google should be worried!How do I earn my money by becoming a AGLOCO member?

0 பின்னூட்டங்கள்: