சாது மிரண்டால்!

பொதுவாக உயிரினங்களுக்கு சில குணங்களுண்டு. மான் மருண்டு போய் இருக்கும். புலி, சிங்கம் என்பவை மின்னல் வேகத்தில் பலத்துடன் தாக்கிக் கொல்ல வல்லவை. யானை சாத்வீகமாக இருக்கும், இப்படி. ஆனால், இவை எப்போதும் இப்படி இருப்பதில்லை. கோபக்கார யானைகளுண்டு. முட்டி வீழ்த்தும் மான்களுமுண்டு. ஆயினும் பொது வாழ்வில், ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பயம் என்பது எல்லோர் அடினமனத்திலும் இருக்க ஒரு ஜீவன் இன்னொன்றிற்கு இரையாகிறது. உம். சிங்கம் கர்ஜித்தால் மான்கள் ஓடுகின்றன. ஏன்? காட்டு எருமைகள் நல்ல தீனி. அவை பலசாலிகள். ஆயினும் பொதுவாக அவை இறைச்சிக்கென்றே உருவானது போல் படைப்பில் இருக்கின்றன. இது விசித்திரம். அமெரிக்கச் செவ்விந்தியர் இதனாலேயே, காட்டு எருமைகளைக் கொன்ற பின் அவற்றை வழி பட்டு உண்பது வழக்கம் (உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே!)

சிங்கம் வழக்கம் போல் வேட்டையாடுகிறது. எருமைகள் ஓடுகின்றன. ஒரு குட்டி எருமை மாட்டிக்கொண்டு விடுகிறது. தட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது. அதன் அதிர்ஷ்டம் அது அருகிலுள்ள ஆற்று நீரில் விழுந்து விடுகிறது. அதைச் சிங்கம் இழுக்க, ஆற்றிலிருக்கும் முதலையும் பங்கிற்கு வருகிறது. ஆனால் அப்போதுதான் அந்த எதிர்பாராத திருப்பம் நிகழ்கிறது! குட்டி எருமை காப்பற்றப்படுகிறது? எப்படி?

விடை காண இங்கே போய் பார்க்கவும்!

0 பின்னூட்டங்கள்: