பதிவர் சங்கம் அவசியமா?

தொழிற்சங்கங்கள் காலம் நிழல்வெளிக்குள்ளும் வந்துவிட்டது.

நமக்கு சங்கம் அவசியமா? என்றொரு கேள்வியை ஜேசன் மில்லர் என்பவர் கேட்கிறார்.

Do Bloggers Need To Unionize?
by Jason Lee Miller

அவர் கட்டுரையிலிருந்து வெட்டி ஒட்டி சில கருத்துக்கள் கீழே:

In the past two years, blogging, as a profession, has grown from geeky obscurity into a direct challenge to the journalism industry, even with bloggers' reputation for being unruly, unvetted, grammatically and syntactically insufficient, and above all, a disorganized mess.

But that is sort of what (okay, completely what) made the medium so appealing. They answered to no one and therefore were accountable to no one; the individualist, populist, no-truth-barred approach both what propelled it and what held it back. Abused, sometimes inaccurate, sometimes out and out wrong, but for the most part, a development for the greater good, for freedom of speech, for information exchange, for the free market of ideas.

பலருக்கு இன்னும் எதற்குப் பதிவிடுகிறோம் என்றே புரியாமல் எழுத்திக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். சிலர் 'சும்மா' எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். சிலர் தீவிரமாக எழுத ஆரம்பித்து பின்னூட்டக் கூச்சல் தாங்காமல் ஓடி ஒளிந்து விட்டனர். முன்பிருந்த ஆரவாரம் இப்போது தமிழ்ப் பதிவர்களிடம் இல்லையெனினும், மின்வெளிப் போர்கள் நடந்த வண்ணமேயுள்ளன. எப்படியாயினும் பதிவு என்பது சில பலன்களைத் தருகிறது.

1. எழுத்துப் பயிற்சியை எழுதுபவருக்குத் தருகிறது.
2. தங்கள் எண்ணங்களைக் கோர்வையாக பதிப்பிக்கும் முறை கைவரப்பெறுகிறது.
3. கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
4. நமது அரசு அளிக்கும் சுதந்திரத்தை சுவைக்க முடிகிறது.
5. தங்களை முன்னிருத்தி வியாபாரம் பெருக்கிக் கொள்ளமுடிகிறது.
6. தகவலைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

With whom are bloggers bargaining, and why is there a need for them to bargain collectively?

The winning answer to that is blog publishers and blog network owners, who pay on a percentage basis rather than a per-post basis. Entrants to the "profession," and yes we must call it that now, claim to make pennies for hours of work, without health insurance and other benefits afforded to other workers.

நம் எழுத்து ஒரு தொழில் எனும் நிலைக்கு வந்து விட்டதா? சில பதிவர்களின் எழுத்தைப் புலமைச் செம்புலத்தில் போடலாம்தான். அப்போது அது தொழில் நுணுக்கம் பெருகிறது. பலர் இன்னும் கிண்டர்கார்டன் லெவலிலேயேதான் உள்ளனர். நிறைய மறுபதிப்பு வாய்ப்பை உன்பெட்டி (YouTube)வழங்குகிறது.

நம் எழுத்தால் மறைமுகப்பயன் யாருக்குண்டு? புளோகருக்கா? அமெரிக்காவிற்கா? டெலிபோன் கம்பெனிக்கா? நாம் தொழில் சங்கம் அமைத்தால் நாளை இவர்களிடமிருந்து ஊதியம் பெறமுடியுமா? கோளக்கூட்டு என்றொரு இயக்கம் இதை நோக்கிய முதல் அடியை வைத்துள்ளது. இன்னும் பலன் பயனோருக்குக் கிட்டவில்லை!

சும்மா இப்படியொரு கேள்வியைக் கேட்டு வைப்போமே! எதிரி யார் என்று தெரியாமல் சுடுவது போல்!

0 பின்னூட்டங்கள்: