குறும்படங்கள் "உன்குழலுக்குள்" வாராதா?

சென்னையில் நடக்கும் நாட்டார் கழக விஷயங்கள் குறித்த அழைப்பிதழ் வந்து கொண்டே இருக்கும். அங்கு இல்லையே எனும் வருத்தத்தைத்தரும் அளவு விஷயகனமுள்ளவை நடந்து வருகின்றன. இந்த அழைப்பிதழைப் பாருங்கள் (சொடுக்கினால் பெரிதாகும்). இந்தப் படங்களைக் காண வேண்டுமென்ற ஆவல். எத்தனையோ குப்பை கூளங்கள் "உன்குழல்" (YouTube) அரங்கில் வீடியோவாக வருகின்றன, தமிழ்க் குறும்படங்கள் இப்படி உன்குழல் வீடியோவாக வரும் காலம் என்றோ?

0 பின்னூட்டங்கள்: