சைத்தான் சடங்கு


அமெரிக்காவில் ஹாலோவின் வருகிறது. ஊரெல்லாம் பேயென்று பேச்சு! அமெரிக்காவில் விலை போகாத ஐட்டமே கிடையாது. அது பிசாசாக இருந்தாலும்! கீழேயுள்ள சுட்டியில் பேய் பிடித்த 9 இடங்களைத் தந்துள்ளனர். தைர்யமுள்ளவர்கள் நேரடி அனுபவம் பெறலாம்.

அமெரிக்காவின் 9 பேய் பிடித்த இடங்கள்!

பேராநார்மல் என்று சொல்லக்கூடிய இவ்விஷயங்கள் பற்றி நம்மவூரில் நிறையவே கதைகளுண்டு. ஆனாலும் பேய் பிடித்த இடமென்று சுற்றுலா செல்வதில்லை. அமெரிக்காவில் பேயை வைத்து பெரிய வியாபாரமே நடக்கிறது. நம்ம ஊருப் பேய்களை அமெரிக்காவிற்கு விரட்டி விடுங்கள். அங்கு அவை விலை போகும்!

0 பின்னூட்டங்கள்: