அலையெனப் புரளும் பாவம்!தீபாவளிச் சாப்பாடு, பட்டாசு என்பது மட்டுமல்ல. தீபாவளி நிகழ்ச்சிகள் என்றொன்றுண்டு! நம்ம ஊரில் எப்படியோ? வெளியூரில் இதுதான் தீபாவளியே. சமீபத்தில் எங்க ஊரிலும் இப்படியொரு தீபாவளி பார்ட்டி இருந்தது. அது போது எடுத்த வீடியோ இது. இதில் என்ன அழகு என்றால், அந்தப் பெரிய பெண்தான் முழுக்கக் கற்றுக் கொண்டு வந்திருக்கிறாள். இந்த மிச்ச வாண்டூஸ் அப்படியே மேடையிலேறி அந்தப் பெண் செய்வதை அவ்வப்போது பார்த்து நடிப்பது! ஒரே வேடிக்கை போங்கள்! பின்னாலிருக்கும் சிறுவனைப் பாருங்கள். அது பாட்டுக்கு இடுப்பை, இடுப்பை ஆட்டிக் கொண்டு...குழந்தை என்றாலே எல்லாமே அழகுதான். ஆனால் பாவம் சொல்லிக் கொடுத்த பெரியம்மா படற பாடு! அதுதான் பரிதாபம்!!

0 பின்னூட்டங்கள்: