கும்பல் நடனம்

தென்கொரியாவை 60களில் பார்த்திருந்தால் இது உலகின் 11வது சிறந்த பொருளாதாரமாக 40 வருடங்களில் உயரும் என்று யாரும் கனவு கண்டிருக்க மாட்டார்கள். ஆனால், அந்த அதிசயத்தை நடத்திக் காட்டியுள்ளனர் கொரியர்கள். இதற்குக் காரணம் கடின உழைப்பு, ஒருங்கிணைப்பு, கூட்டு முயற்சி. சும்மாப் பேசிக்கொண்டே இல்லாமல் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருப்பது மேல் என்பது இங்கு நடைமுறை! இதோ பாருங்கள், இந்த நடனத்தை!! இதை எப்படி இயக்கியிருப்பார்கள் என்று யோசித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்!!

0 பின்னூட்டங்கள்: