அம்மாவென்றழைக்காத உயிரில்லையே!

தாயே!

என்னை உருவாக்கினாய் என்பதற்கு மேல் உன்னை வாழ்த்த என்னால் எஞ்ஞனம் முடியும்?உயிரும் நீயே உடலும் நீயே
உறவும் நீயே தாயே (2) - தன்
உடலில் சுமந்து உயிரைப் பகிர்ந்து
உருவம் தருவாய் நீயே (2)

உன் கண்ணில் வழியும்
ஒருதுளி போதும்
கடலும் உருகும் தாயே
உன்காலடி மட்டும் தருவாய் தாயே
சொர்க்கம் என்பது பொய்யே

உயிரும் நீயே உடலும் நீயே
உறவும் நீயே தாயே

விண்ணைப் படைத்தான் மண்ணைப் படைத்தான்
காற்றும் மழையும் ஒளியும் படைத்தான் (2)
பூமிக்கு அதனால் நிம்மதி இல்லை (2)
சாமி தவித்தான்..
சாமி தவித்தான்..தாயைப் படைத்தான்

படம்: பவித்ரா
இசை: ஏ.ஆர்.ரகுமான்
பாடல்: வைரமுத்து

பாடல் கேட்க!

0 பின்னூட்டங்கள்: