எண்ணங்களின் நேரடி வலைப்பரப்பு

நானும் நட்சத்திரமான நாளிலிருந்து வாரத்திற்கு இரண்டு பதிவாவது போட வேண்டுமென்று எண்ணுகிறேன் (துளசியின் பரிந்துரை). எழுத எண்ணங்கள் இல்லாமலில்லை. அது தொடர்ந்து கொட்டிக் கொண்டே இருக்கிறது. குறைந்தது நான்கு தலைப்புகள் வந்து, வந்துபோய்விட்டன. ஆனால் எழுத நேரமில்லை. ஏன் இன்னும் நேரடியாக எண்ணங்களை பரப்ப முடியவில்லை. ஊடக மாற்று என்பதுதான் முன்னேற்றத்தின் தடையாக இன்று உள்ளது. முதலில் நாங்களெல்லாம் சொளகு போன்ற ஒரு காந்தத்தகட்டில் 500 கி.பைட் பதிவு செய்தோம். டாஸ் முறை. பின் 1 மெகாபைட் வந்தது. அப்புறம் எழுதிய பார்மெட் மெக்கிண்டாஷ் எனில் விண்டோஸ்ஸுக்கு மாற்ற முடியாது. எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று பேசாதுகள். ஒலியாக இருந்தால் அனலாக், டிஜிட்டல் என்று. ஆயிரக்கணக்கான எனது புகைப்படங்கள் ஸ்லைடுகளாக வீட்டில் உறங்குகின்றன! என்று மின்னாக்கம் பெறும் அவை? முன்பெல்லாம் ஒரு ஸ்லைடுலிருந்து ஒரு மின்னாக்கம் (பி.பி.டி கோப்பு) கொண்டுவர ஓரிரவு கூட பிடித்திருக்கிறது. இன்றும் தமிழின் நூல்கள் செல்லரித்து வீட்டில் கிடக்கின்றன. அது காகித ஊடகம். நாம் மின்னூடகத்தில் இருக்கிறோம்.

இந்த ஊடகத்தைக் குப்பையில் போட்டு விட்டு நான் எண்ணுவதை இந்த நிமிடம், இந்தக் கணத்தில் பரப்பிவிடும் வித்தையைக் கற்றுத்தாருங்கள். வலைப்பதிவு படுத்துவிடும் :-)

0 பின்னூட்டங்கள்: