பஜனை செய்வோம் கண்ணன் நாமம்!

மனிதன் பரிணாமமுறும் போதே சமய ஒழுங்கு என்பது அவனுள் ஊறிப்போயிருக்க வேண்டும். சமயமும், கூர்தலியலும் என்று இதுவரை யாரும் ஆழமாய் ஆய்வு செய்ததாய் தெரியவில்லை. உதாரணமாக, பூவுலகிலேயே மிக அதிகமாக மனிதர்கள் ஒன்றும் சேரும் நிகழ்வாக திரிவேணி சங்கமத்தில் நடைபெறும் கும்பமேளா கருதப்படுகிறது. சமயம் எனும் கருதுகோள் இத்தனை பேரைக் கூட்டமுடியுமா? இதை வெறும் டோமினோ விளைவு என்று அசட்டை செய்ய முடியுமா? எது மனிதர்களைச் சமயத்தின் பேரில் கூட்டுகிறது?

இந்த வீடியோவில் Asaram Asharam Bapu ji எனும் பெரியவர் "ஹரி ஓம்" என்று தனியாக மேடையில் இருந்து கொண்டு நம் பித்துக்குளி முருகதாஸ் பாணியில் பாடுகிறார். எத்தனை ஆயிரம் பேர்கள் என்று பாருங்கள்? எப்படி வெறும் பஜனைப் பாடல் இத்தனை ஆயிரம் பேர்களைக் கூட்டமுடியும்? சென்னை நாரத கான சபா நிரம்பிவழியக் கூட்டம் கூட்டி பஜனை செய்திருக்கிறார் ஹரிதாஸ்கிரி சுவாமிகள்.

இதை ஹரி நாம சங்கீர்த்தன மகிமை என்று இந்தியப் பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள்!


0 பின்னூட்டங்கள்: