எழில் வேங்கடம்

கீழே ஒரு வீடியோ உள்ளது. திருவேங்கடம் பற்றிய ஆவணம். ஆனால் முதலில் கொல்டி கீதமாக ஆரம்பித்தாலும் பின்னால் தெளிவான ஆங்கிலத்தில் வேங்கடம் பற்றி ஒருவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஆர்வமுடன் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனும் போது யூடுயூப் போட்ட அளவுக்குறையால் வீடியோ அரைகுறையாக நின்று விடுகிறது. இந்த வீடியோ பார்த்தவர்கள் இதன் முழுப்படமும் எங்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நல்லது. ஏனெனில் திருப்பதி என்றாலே ஜரிகண்டி என்ற கதையாகிப் போய்விட்டது! நிம்மதியாய் இருந்து வேங்கடமலையின் அழகை ரசிக்கும் காலத்தை எம்பெருமான்தான் அருள வேண்டும். இந்தப்படம் அந்தக்குறையை நிறை செய்யும் என்று பார்த்தால், அதுவே குறையாக உள்ளது!

0 பின்னூட்டங்கள்: