மின்மினியே! ஓ மின்மினியே!

இந்தியாவிற்குள் நுழையும் எதுவும் ஓர் சர்வ இந்தியத்தன்மை பெற்றுவிடுகிறது, என்பதற்கு இந்த வீடியோ சாட்சி. அந்தக் கடைசி சினிமாக் காட்சி எடுக்கப்பட்டு வெளிவந்திருந்தால் நன்றாய் இருந்திருக்கும். "புழக்கடை சினிமா" என்பது இதுதான்!

0 பின்னூட்டங்கள்: