ஆன்மாவின் அரசி அரிதா பிராங்க்ளின்

Welcome Barack Obama - Aretha Franklin sings "My Country Tis of Thee"The Queen of Soul Aretha Franklin and her gargantuan bow head piece took to the stage to belt out, “My Country ‘Tis of Thee” in honor of the 44th president of the United States.

"MOST BEAUTIFUL quartet" என்ற என் பெண்ணின் பரிந்துரையின் பேரில் இவ்விடுகை!

வண்ணங்கள் வேற்றுமை பட்டால்
அதில் மானுடர் வேற்றுமை இல்லை
எண்ணங்கள், செய்கைகள் யாவும்
இங்கு யாவர்க்கும் ஒன்றென காணீர்!
- மகாகவி பாரதி

0 பின்னூட்டங்கள்: