ஏழு பவுண்ட்டு (ஆங்கிலப்பட்ம்)

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் வில்ஸ்மித் நடித்திருக்கும் அருமையான படம் ஏழு பவுண்டு. கதைச்சுருக்கம், பட வெள்ளோட்டம் இவைகளைக் கீழே தந்துள்ளேன். கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய படம்.

ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொரு சிறப்புப் பெறும். இப்படத்தின் சிறப்பு அதன் கதைதான். ஓர் பாபம் செய்துவிட்டுப் பரிகாரம் தேடும் கதை. இதுவும் கமல் பிராண்டில் வரவேண்டிய படம்தான்.

செல்பேசியினால் ஓர் விபத்திற்கு உள்ளாக 7 பேர் சாவிற்குக்காரணமாகிப் போகிறார் ஓர் விண்வெளி விஞ்ஞானி. இப்பாவத்தைக் கழிக்க அவர் தன் உடலிலிருந்து ஒவ்வொரு உறுப்பாக ஒவ்வொருவருக்குத்தானம் பண்ணி அவர்களை உயிர்வாழ வைக்கிறார். உண்மையில் நமது உடல் நாம் இறந்த பின்னும் வாழும் வகை என்பது உறுப்பு தானம் செய்வதே. வாழும் போதே மற்றோரை வாழவைக்க வேண்டுமெனில் இரத்ததானம், சிறுநீரகதானம் (இரண்டில் ஒன்றைக் கொடுக்க முடியும்), எலும்புநீர், நுரையீரல் பகுதி இப்படிப்பல கொடுக்க முடியும். நம்மவர்கள் உயிரைக்கொடுத்த சாமிக்கு வெறும் மயிரைக்கொடுக்கவே தயங்குபவர்கள். அந்த வகையில் இப்படம் மிகவும் தேவையான மனோபாவத்தைத் தரக்கூடிய நல்ல படம்.
Seven Pounds is a 2008 film, directed by Gabriele Muccino. Will Smith stars as a man who sets out to change the lives of seven people. Rosario Dawson, Woody Harrelson, and Barry Pepper also star. The film was released in theaters in the United States and Canada on December 19, 2008 by Columbia Pictures.


Plot


Two years ago Tim Thomas (Will Smith) was in a car crash, which was caused by him using his mobile phone; seven people died: six strangers and his fiancée, Sarah Jenson (Robinne Lee).

A year after the crash, and having quit his job as an aeronautical engineer, Tim donates a lung lobe to his brother, Ben (Michael Ealy), an IRS employee. Six months later he donates part of his liver to a child services worker named Holly (Judyann Elder). After that he begins searching for more candidates to receive donations. He finds George (Bill Smitrovich), a junior hockey coach, and donates a kidney to him, and then donates bone marrow to a young boy named Nicholas (Quintin Kelley).

Two weeks before he dies he contacts Holly and asks if she knows anyone who deserves help. She suggests Connie Tepos (Elpidia Carrillo), who lives with an abusive boyfriend. Tim moves out of his house and into a local motel taking with him his pet box jellyfish. One night, after being beaten, Connie contacts Tim and he gives her the keys and deed to his beach house. She takes her two children and moves in to their new home.

Having stolen his brother's credentials, and making himself known by his brother's name Ben, he checks out candidates for his two final donations. The first is Ezra Turner (Woody Harrelson), a blind meat salesman who plays the piano. Tim calls Ezra Turner and harasses him at work to check if he is quick to anger. Ezra remains calm and Tim decides he is worthy.

He then contacts Emily Posa (Rosario Dawson), a self-employed greeting card printer who has a heart condition and a rare blood type. He spends time with her, weeding her garden and fixing her rare Heidelberg printer. He begins to fall in love with her and decides that as her condition has worsened he needs to make his donation.

His brother tracks him down to Emily's house. Ben then demands that Tim return his IRS ID to him. Tim leaves and returns to the motel. He fills the bathtub with ice water to preserve his vital organs, climbs in, and then pulls his poisonous jellyfish into the water with him. The jellyfish stings him and he dies. His friend Dan (Barry Pepper) acts as executor to ensure that his organs are donated to Emily and Ezra. Ezra Turner receives his corneas and Emily receives his heart. Afterwards, Emily meets Ezra at a concert and they begin to talk.

Source: Wikipedia

0 பின்னூட்டங்கள்: