சிரிப்பு

தினம் கொஞ்ச நேரமேனும் சிரிக்க வேண்டுமாம். அது உடலுக்கு நல்லது என்று ஒரு சமீபத்திய ஆங்கிலக் கட்டுரை சொல்கிறது!

8 Health Benefits of Laughter

Is there anything better than a contagious giggle that you absolutely can’t control? (Ok, maybe not so good in school or church.) Laughter works so wonderfully well in the moment, but it has some surprising long-term health benefits as well. In the book A Better Brain at Any Age: The Holistic Way to Improve Your Memory, Reduce Stress, and Sharpen Your Wits (Conari Press, 2009), author Sondra Kornblatt explores how laughter can truly make you feel better.

She writes that the new field of gelotology is exploring the benefits of laughter. It was brought to the public’s awareness in Norman Cousins’ memoir Anatomy of an Illness. Cousins found that comedies, like those of the Marx Brothers, helped him feel better and get some pain-free sleep. That’s because laughter helps the pituitary gland release its own pain-suppressing opiates.

What can laughter do?:

Lower blood pressure
Increase vascular blood flow and oxygenation of the blood
Give a workout to the diaphragm and abdominal, respiratory, facial, leg, and back muscles
Reduce certain stress hormones such as cortisol and adrenaline
Increase the response of tumor- and disease-killing cells such as Gamma-interferon and T-cells
Defend against respiratory infections even reducing the frequency of colds by immunoglobulon in saliva.
Increase memory and learning; in a study at Johns Hopkins University Medical School, humor during instruction led to increased test scores
Improve alertness, creativity, and memory
Humor and creativity work in similar ways, says humor guru William Fry, M.D., of Stanford University by creating relationships between two disconnected items, you engage the whole brain.

Humor works quickly. Less than a half-second after exposure to something funny, and electrical wave moves through the higher brain functions of the cerebral cortex. The left hemisphere analyzes the words and structures of the joke; the right hemisphere “gets” the joke; the visual sensory area of the occipital lobe creates images; the limbic (emotional) system makes you happier; and the motor sections make you smile or laugh.

So let’s laugh. What makes you laugh? Tell us your favorite funny movie, or how about a good joke?

ஜோக்! அதுவும் ஹிட்லர் காலத்திலா? என்று கேட்கத்தோன்றலாம். ஆனால், ஹிட்லர் ஒரு அகிம்சைவாதி என்கிறது இந்த ஜோக்!தமிழ் நகைச்சுவை உலகின் திசையையே புரட்டிப்போட்டவர் நம் கலைவாணர். அவர் சந்திரலேகா படத்தில் தமிழை எப்படிப் புரட்டிப் போடுகிறார் பாருங்கள்.இதுவரை, இன்னும் சிரிக்காத உம்மணாமூஞ்சியென்றால், இந்த கிளிப்பைப் போட்டுப் பாருங்கள். எனக்கு மிகவும் பிடித்த என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் காமெடி இது. இதற்குச் சிரிக்காதவன், பின் எதற்கும் சிரிக்கான்!!

0 பின்னூட்டங்கள்: